W czwartek w wielu miastach Syryjskiej Republiki Arabskiej świętowano 47. rocznicę zwycięstwa Ruchu Korygującego, czyli zwolenników Hafiza al-Assada, ojca obecnego prezydenta tego kraju. Przedstawiciele syryjskich władz oraz Partii Baas podkreślali w swoich wystąpieniach, iż dojście do władzy al-Assada w 1970 roku doprowadziło do rozwoju Syrii, stąd też to historyczne doświadczenie powinno być motywacją dla Syryjczyków do odbudowy kraju po poniesionych stratach wojennych.

Największa manifestacja z okazji 47. rocznicy dojścia do władzy Hafiza al-Assada odbyła się na Placu Męczenników w centrum miasta Hims w północno-zachodniej części Syryjskiej Republiki Arabskiej. Kilka tysięcy osób zgromadziło się tam mając ze sobą portrety Hafiza i Baszara al-Assadów oraz narodowe flagi, zaś demonstracja miała również na celu uczczenie męczenników, którzy ponieśli śmierć podczas trwającej jeszcze wojny z Państwem Islamskim i innymi ugrupowaniami islamskich radykałów.

Przedstawiciele lokalnych struktur Partii Socjalistycznego Odrodzenia Arabskiego (Baas) w swoich wystąpieniach podkreślali, że Syryjska Armia Arabska jest bliska odniesienia całkowitego zwycięstwa nad siłami destabilizującymi państwo, co jest dużą zasługą obecnego syryjskiego prezydenta. Jednocześnie wspominano żołnierzy oraz cywilów poległych w trakcie wojny domowej i ofensywy Państwa Islamskiego, którzy mieli wykazać się niezłomnością w dążeniu do dalszego rozwoju syryjskiego społeczeństwa.

W Hims przemawiali również przedstawiciele organów rządowych i organizacji zajmujących się poszczególnymi sektorami życia społeczno-politycznego w Syrii. Najczęściej wyrażali oni zadowolenie z faktu, iż obchody rocznicy dojścia do władzy Ruchu Korygującego zgromadziły przedstawicieli wszystkich grup religijnych tworzących wspólnie syryjskie państwo, a także zwracali uwagę na konieczność podjęcia wspólnego wysiłku w różnych dziedzinach, aby możliwe było odbudowanie krajowej infrastruktury.

Syryjski parlament w specjalnym oświadczeniu przypomniał o wydarzeniach z 1970 roku, które powinny być obecnie wzorem dla wszystkich Syryjczyków zainteresowanych powrotem do normalności po krwawej wojnie. Zgromadzenie Ludowe uczciło przy tym wszystkie ofiary walk w obronie ojczyzny przed terroryzmem, a także zapowiedziało swoje dalsze wsparcie dla reform administracji państwowej, które mają pomóc nie tylko w odbudowie Syrii, lecz również w zwiększeniu pomocy dla rodzin zabitych żołnierzy.

Dojście do władzy Ruchu Korygującego w 1970 roku było związane z przejęciem władzy przez Hafiza al-Assada, po tym jak został on usunięty z funkcji szefa resortu obrony narodowej oraz potępiony przez zjazd Partii Baas, której ówczesne kierownictwo oskarżyło ojca obecnego syryjskiego prezydenta o faszyzm i sianie defetyzmu. Reformy wprowadzone przez Ruch Korygujący pozwoliły tymczasem na odejście od części szkodliwych rozwiązań gospodarczych, co przełożyło się na rozwój ekonomiczny kraju, a także wprowadziły system z dominującą rolą Partii Baas.

Na podstawie: albaath.news.sy, tishreen.news.sy, sana.sy.