schengenNajnowszy sondaż wskazuje, że blisko 58 proc. Niemców opowiada się za zawieszeniem układu z Schengen o zniesieniu kontroli na granicach między państwami Unii Europejskiej. Jeszcze większy odsetek zwolenników takiego rozwiązania mieszka w Austrii.

Badanie przeprowadzone dla niemieckiego portalu Focus Online mówi o blisko 58 proc. liczbie zwolenników przywrócenia kontroli granicznych. Przeciwnego zdania jest 31 proc, natomiast 11 proc. nie ma zdania na ten temat. Największy odsetek zwolenników zawieszenia układu z Schengen znajduje się wśród osób popierających Alternatywę dla Niemiec (AfD), liberalną Wolną Partię Demokratyczną (FDP) oraz Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). Takie rozwiązanie popiera też równo połowa zwolenników skrajnie lewicowej partii Die Linke.

Jeszcze większy odsetek osób sprzeciwiających się układowi z Schengen jest w Austrii. Rozwiązanie to popiera tam blisko 66 proc. respondentów.

Na podstawie: jungefreiheit.de, oe24.at