CBOS upubliczniło wyniki badania nad poparciem dla obecnego rządu. Wynika z niego, iż cieszy się on legitymizacją wąskiej grupy ankietowanych. 28 procent respondentów udzieliło mu aprobaty przy 42 procentach niezadowolonych. Obojętnych wobec działalności Rady Ministrów było 28 proc. badanych.Równie krytycznie Polacy ustosunkowują się wobec postaci lidera obecnego rządu. Zadowolonych z faktu, że jego pracami kieruje Donald Tusk, było zaledwie 32 proc. badanych przy aż 56 proc. głosach krytycznych. Osobno zbadano opinię Polaków odnośnie do pracy aktualnego gabinetu.

Pozytywnie efekty pracy rządu oceniło jedynie 26 proc. badanych przy 63 proc. traktujących je jako złe. Procent ankietowanych, który nie zabrał w tej sprawie głosu wynosił 11 punktów.

Prognozy Polaków związane z tym składem rządu także cechują się pesymizmem. Tylko 20 procent respondentów wierzy, że prowadzona przez ten gabinet polityka rokuje nadzieją na poprawę fatalnego stanu gospodarczego, zaś 68 procent ankietowanych było odmiennej opinii.

na podstawie: CBOS