kasichUrzędujący gubernator Ohio John Kasich, który zapowiedział ubieganie się o rekomendację na stanowisko prezydenta USA z ramienia Republikanów, powiedział, że jako prezydent Stanów Zjednoczonych utworzyłby departament ds. promowania judeo-chrześcijańskich wartości na świecie. Departament miałby działać na wzór amerykańskich agend propagandowych w państwach byłego Związku Radzieckiego i promować „zachodnie wartości i etykę”, które zdaniem gubernatora, reprezentują zarówno kraje Zachodu jak i reżim izraelski.

Tzw. „wartości judeochrześcijańskie” promowane przez wiele amerykańskich środowisk chrześcijańskich zakładają m.in. bezwarunkowe poparcie dla reżimu izraelskiego w sporze z Palestyńczykami i przez konserwatywnych chrześcijan określane są mianem chrześcijańskiego syjonizmu. Na podobne ideologie powołuje się wiele światowych organizacji żydowskich będących pro-izraelskimi agendami. Retoryka taka używana jest w krajach chrześcijańskich w celu tłumaczenia poczynań reżimu izraelskiego względem okupowanych Palestyńczyków, w retoryce tej często pojawia się wątek tzw. starcia cywilizacji i próby przedstawienia Izraela jako bastionu zachodniej cywilizacji na Bliskim Wschodzie.

Gubernator powiedział, że promowanie takiej postawy musi dotrzeć do wszystkich zakątków świata z uwzględnieniem tych, gdzie jego zdaniem, nie występuje „wolność” a wśród nich wymienił Rosję, Iran, Chiny i cały Bliski Wschód. To na tych regionach gubernator chciałby skupić promowanie „zachodniej etyki”. Na Bliskim Wschodzie chciałby „pokazać młodzieży ulegającej radykalizacji, kim jesteśmy i dlaczego, co dokładnie reprezentujemy”. Zadanie to może być trudne w regionach Bliskiego Wschodu bezpośrednio dotkniętych działalnością syjonistycznego reżimu, jednak agenda taka, choć działająca dziś pod różnymi szyldami, świetnie przyjęłaby się w krajach Zachodu (gdzie, de facto jest obecna od lat, na co dowodem są liczne organizacje i partie populistyczne promujące walkę z islamizacją przy jednoczesnym wsparciu działalności Izraela).

Kasich powiedział, że bardzo ważne w krajach chrześcijańskich jest promowanie takich wartości, wspólnych dla chrześcijan i Żydów, oraz przeciwstawianie się próbom rozdzielenia ich. Jak powiedział gubernator, tzw. umiarkowani muzułmanie byliby objęci programem promocji takich zachowań. Miałoby to udowadniać, że tradycja żydowska i chrześcijańska zawiera sama w sobie również zdolność do tolerancji”.

na podstawie: jta.org