npdpiesNiemiecki Trybunał Konstytucyjny ustalił datę wstępnych przesłuchań w kontrowersyjnej sprawie o delegalizację Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD). Trybunał ogłosił, że przesłuchania odbędą się w dniach 1-3 marca 2016 roku.

Choć ogłoszenie daty nie było obowiązkiem, Trybunał uznał, że sprawa ta spełnia minimalne wymogi jej podjęcia, co świadczy o determinacji z jaką niemieckie władze chcą utrudnić działanie partii narodowej. Bundesrat, izba wyższa niemieckiego parlamentu, reprezentująca w procesie rządy krajów związkowych, rozpoczęła starania o delegalizację NPD w grudniu 2013 roku, argumentując, że partia ta „jest wroga niemieckiej konstytucji i demokracji”.

Jednak i tym razem zadanie może nie okazać się łatwe. Poprzednie starania o delegalizację NPD ujawniły zaangażowanie służb specjalnych w próby dyskredytacji partii, działanie agentów-prowokatorów w jej strukturach. Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji miał informatorów na najwyższych szczeblach partii, o których nie informował sądu.

Ujawnione działanie służb i kompromitacja poprzednich procesów są powodem dla których izba niższa, Bundestag oraz rząd federalny nie przystąpiły do procesu w charakterze strony. W marcu Trybunał Konstytucyjny poprosił przedstawicieli władz państwowych o przedstawienie dowodów na to, że rządowi agenci nie są nadal aktywni w szeregach partii.

W historii Niemiec tylko dwie partie zostały kiedykolwiek zdelegalizowane. Jedną z nich była Socjalistyczna Partia Rzeszy (SRP) zdelegalizowana w 1952 roku oraz Komunistyczna Partia Niemiec (KPD) zdelegalizowana w 1956 roku.

na podstawie: thelocal.de