polizei-refugeesBawarska Unia Chrześcijańsko-Społeczna zamierza przedstawić projekt uchwały, której celem ma być zmuszenie imigrantów do integracji. Jeśli nie akceptowaliby oni zasad współistnienia z Niemcami, mieliby zostawać pozbawieni części świadczeń.

Dziennik „Süddeutsche Zeitung” poinformował, że w najbliższym czasie CSU ma przyjąć projekt uchwały, który zostanie następnie przedstawiony kanclerz Angeli Merkel, której ugrupowanie jest koalicjantem Bawarczyków na szczeblu ogólnokrajowym. Merkel ma wziąć udział w konwencji CSU dotyczącej problemu napływu imigrantów i osób przebywających na terenie Niemiec, nie będących obywatelami tego kraju.

Projekt partii bawarskiego premiera Horst Seehofer przewiduje, iż obcokrajowcy mieliby integrować się z niemieckim społeczeństwem, akceptując tamtejszy porządek prawny oraz wartości narodowe. W przeciwnym razie mieliby oni zostać pozbawieni części świadczeń społecznych.

W podobnym tonie wypowiada się federalna minister edukacji Johanna Wanka z CDU. Jej zdaniem uchodźcy przybywający do Niemiec muszą wiedzieć jakie oczekiwania stawia przed nimi tamtejszy rynek pracy. Każdy imigrant ma więc nauczyć się języka niemieckiego, kultury kraju oraz akceptować niemiecki porządek prawny.

Na podstawie: welt.de, sueddeutsche.de.