Według doniesień medialnych w poniedziałek na Węgrzech aresztowany został niemiecki prawnik Horst Mahler, niegdyś aktywista lewicowej Frakcji Czerwonej Armii a w ostatnich latach współpracownik niemieckich środowisk nacjonalistycznych. Mahler dwa lata temu został warunkowo zwolniony z więzienia gdzie przebywał od 2009 roku za „podsycanie nienawiści i negowanie holocaustu” co stanowi w Niemczech przestępstwo kryminalne.

Mahler wystąpił na Węgrzech o azyl polityczny twierdząc, że jest prześladowany przez niemiecki wymiar sprawiedliwości ze względu na swoje przekonania. 81-letni Mahler został zwolniony z więzienia ze względu na stan zdrowia, jednak nakazano mu powrót do niego ze względu na rzekome przestępstwa popełnione za kratami (chodzi m.in. o jego publikacje podważające oficjalną wersję wydarzeń historycznych w tym tzw. holocaustu). Skonfiskowane mu notatki sąd uznał za „antysemickie”. Nie wrócił on jednak do więzienia ale udał się na Węgry gdzie wystąpił o azyl.

Regionalny niemiecki dziennik Mitteldeutsche Zeitung powołuje się na datowany na 12 maja list otwarty Mahlera do władz węgierskich i prezydenta Wiktora Orbana o udzielenie mu azylu politycznego. Mahler napisał w nim, że jest prześladowany w związku z publikacją książki, w której wyraża on swoje przekonania religijno-ideologiczne.
Karierę polityczną Horst Mahler zaczynał w kręgach lewicowych w latach 60-tych, był obrońcą wielu lewicowych aktywistów podczas niepokojów w Niemczech w latach 60-tych i poczatkiem 70-tych. Bronił on m.in. Andreasa Baadera oraz Gudrun Enslin, późniejszych członków Frakcji Czerwonej Armii (RAF). Brał on udział także w akcjach bezpośrednich dokonywanych przez RAF, napadach na banki i porwaniach. Podczas pobytu w więzieniu skłonił się ku idpoglądom nacjonalistycznym. W późnych latach 90-tych Mahler stał się aktywny na politycznej scenie nacjonalistycznej a w 2000 roku wstąpił do Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD). Reprezentował on partię w sądzie gdy władze próbowały zdelegalizować ją jako „wrogą konstytucji”. W wyniku nieporozumień światopoglądowych odszedł z partii w roku 2003.

Mahler jest jednym z najbardziej znanych niemieckich „reichsburgerów” czyli aktywistów nie uznających legalnośći obecnej Republiki Federalnej.

na podstawie: dw.com