Szwedzki magazyn dla nauczycieli informuje, że najnowsze badania wskazują na pogorszenie się wyników w edukacji wśród imigrantów przybyłych do tego kraju w ciągu ostatnich siedmiu lat. Ich problemy z nauką języka szwedzkiego i angielskiego oraz matematyki są głównie efektem przybywania do Szwecji coraz starszych nastolatków.

Jeszcze w 1998 roku blisko 70 proc. uczniów wywodzących się z rodzin imigrantów kończyło podstawową edukację w Szwecji, natomiast już trzy lata temu odsetek ten wyniósł niecałe 50 proc. Największe problemy z nauką mają przybysze z Afryki oraz nastolatkowie, którzy przyjechali do Szwecji bez swoich opiekunów. Nie więcej niż 20-30 proc. z nich radzi sobie z językami szwedzkim i angielskim oraz matematyką.

Autorzy raportu przygotowanego dla „Magazynu Nauczyciela” uważają, że pogarszające się wyniki w nauce są efektem przybywania do Szwecji coraz starszych imigrantów. W ostatnich latach do tego skandynawskiego kraju przybyła bowiem rekordowa liczba dzieci bez opieki w wieku od 13 do 17 lat, a to oznacza, iż miały one dużo mniej czasu na przyswojenie sobie przedmiotów nauczanych w szwedzkich szkołach.

Różnice pomiędzy osobami urodzonymi w Szwecji i imigrantami rosną stale od 1980 roku – kiedy bowiem blisko 90 proc. Szwedów dociera do liceum, odsetek ten wśród przybyszów z zagranicy wynosi już tylko 65 proc. Brak odpowiedniego wykształcenia będzie więc dużym utrudnieniem dla imigrantów chcących znaleźć sobie miejsce na lokalnym rynku pracy.

Na podstawie: friatider.se.