Prognozy sporządzone przez instytucję podlegającą Departamentowi Handlu Stanów Zjednoczonych są miażdżące dla białej populacji tego kraju. Przy zwiększonej imigracji będzie ona stanowić mniejszość już w 2040 roku, a dopiero jej powstrzymanie spowoduje, że w 2060 roku będzie jeszcze stanowić niewielką większość. Jednocześnie amerykańskie społeczeństwo będzie coraz starsze.

Rządowa agencja U.S. Census Bureau przygotowała najnowsze prognozy dotyczące przyszłości amerykańskiego społeczeństwa. Są one niekorzystne zwłaszcza dla białych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Do 2040 roku przy zwiększonej imigracji staną się oni mniejszością w swoim kraju, natomiast tylko zahamowanie napływu cudzoziemców jest w stanie spowolnić ten proces. Wówczas w 2060 roku biali Amerykanie będą stanowili 51,1 proc. amerykańskiego społeczeństwa.

Przy zachowaniu obecnych tendencji imigranci do 2028 roku będą stanowili 14,9 proc. całej populacji USA. Tym samym będzie to największy odsetek obcokrajowców od 1850 roku. Dodatkowo we wspomnianym 2028 roku w Stanach Zjednoczonych mieszkać będzie 404 mln osób przy obecnych 332 mln. Bez napływu imigrantów amerykańskie społeczeństwo skurczyłoby się do 320 mln w 2060 roku.

Jednocześnie w Ameryce widoczne będą inne negatywne tendencje demograficzne. Biali ludzie w grupie wiekowej do 30 lat będą mniejszością już w 2024 roku. Ponadto do 2060 roku co czwarty mieszkaniec Stanów Zjednoczonych będzie miał powyżej 60. roku życia. W najbliższych latach o około 6 lat zwiększy się z kolei średnia długość życia.

Na podstawie: rp.pl, nytimes.com.