W ubiegłym tygodniu rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow miał nawiązać w swoim wystąpieniu do obecnych relacji Rosji z Polską. Wyraził on nadzieję na przezwyciężenie obecnych napięć „wraz z polskimi przyjaciółmi”. Według Ławrowa jeszcze do niedawna Rosja poprzez liczne fora dialogu miała bardzo rozbudowane kontakty z naszym krajem.

Ławrow odniósł się do obecnego stanu polsko-rosyjskich relacji wideokonferencji, odbywającej się w ramach okrągłego stołu utworzonego z przedstawicielami Funduszu Wspierania Dyplomacji Publicznej Aleksandra Gorczakowa. „Mam nadzieję, że wraz z naszymi polskimi przyjaciółmi będziemy w stanie przezwyciężyć obecny okres i że próby sztucznego stworzenia powodów rozdzielania naszych narodów ostatecznie nie przeważą” – miał powiedzieć szef rosyjskiej dyplomacji.

Według Ławrowa, jego kraj odpowie pozytywnie na „wszelkie propozycje, które będą odideologizowane, które będą opierać się na dzisiejszych, zasadniczych interesach obywateli Polski i obywateli Rosji”. Przypomniał on, że kontakty Rosji z Polską były najbardziej rozbudowane spośród wszystkich państw europejskich. Istniała bowiem grupa do spraw trudnych tworzona przez historyków z obu państw, a także komitet tworzony przez ministrów spraw zagranicznych. W ramach tego ostatniego pracowali wiceministrowie zajmującymi się kilkoma dziedzinami szeroko pojętego życia społeczno-ekonomicznego.

Jednocześnie szef rosyjskiego MSZ-u krytycznie odniósł się chociażby do wstrzymania ruchu bezwizowego pomiędzy polskimi województwami a rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Obie strony mają bowiem wyrażać zainteresowanie kontaktami międzyludzkimi. Dodatkowo Ławrow zwrócił uwagę na fakt, iż polski rząd i kilka innych państw nie chce dokonania rewizji pięciu zasad polityki Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej. Tymczasem kraje opowiadające się za zmianami kładą nacisk na kwestie ekonomiczne i interesy ludzi.

Na podstawie: ria.ru, forsal.pl.

Zobacz również: