whyduckdonaldNotowania rządu spadają coraz bardziej, coraz mniej ludzi wierzy w bajkę o zielonej wyspie i nie jest skłonnych do poparcia Platformy Obywatelskiej. Wnioski takie można wyciągnąć z najnowszych badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii Homo Homini dla Wirtualnej Polski.

Z wyników ankiety wynika, że na obecną chwilę PO mogłaby liczyć na 32% głosów wyprzedzając PiS, zaledwie o 2 punkty procentowe. Do sejmu dostałoby się również SLD z 14 procentami i Ruch Palikota mogący liczyć na 6% głosów, oraz PSL z około pięcioprocentowym poparciem. Jednak, to nie potencjalny skład przyszłego sejmu jest w tym badaniu najważniejszy, a ocena jaką Polacy wystawili władzy.

Najgorszą opinią cieszy się Sejm RP. Aż 81% ankietowanych ocenia źle jego pracę, z czego 38 % bardzo źle. Zaledwie 13% badanych oceniłoby pracę sejmu „raczej dobrze” i tylko 1% „bardzo dobrze”. Mamy więc tutaj do czynienia z potężnym brakiem zaufania do najwyższego organu władzy ustawodawczej w Polsce.

Troszkę lepiej jest z notowaniami rządu, tutaj „jedynie” 73% respondentów jest z niego niezadowolonych. 35% uważa prace rządu za bardzo złe, a 38% za raczej złe, natomiast „raczej dobrze” rząd ocenia 22% badanych, a tylko 2% bardzo dobrze. A więc mocno ponad 2/3 społeczeństwa ma negatywny stosunek do gabinetu premiera, a jak jest z samym premierem?

Donald Tuska oceniany jest lepiej niż rząd, na czele którego stoi. Raczej dobrze ocenia go 30% ankietowanych, a bardzo dobrze 2%, bardzo źle natomiast o premierze myśli 38% badanych, a raczej źle 26 %. Trzydziestoprocentowe poparcie dla Platformy Obywatelskiej dość ściśle pokrywa się z ocenami jej lidera, warto też zauważyć, że „bardzo dobre” noty zarówno sejmu, rządu jak i premiera mieszczą się w granicach błędu statystycznego.

Jedynie prezydent RP cieszy się sporą popularnością, brak poglądów i błyskotliwość wypowiedzi sprawiają, że 68% badanych wypowiada się o, nim z aprobatą. 21 % Polaków w ankiecie, oceniło Bronisława Komorowskiego „bardzo dobrze”, a 47% „raczej dobrze”, zaledwie 19 % oceniło go „raczej źle”, a 9 % „bardzo źle”.

na podstawie: Wirtualna Polska