reutt-minStołeczny aktyw AN poprzez akcję propagandową przypomniał mieszkańcom Warszawy o urodzinach wybitnego dla nurtu narodowo-radykalnego działacza. W tym celu w centralnym punkcie miasta rozwieszono transparent, a także rozklejono plakaty informacyjne.

Urodzony 09.03.1907 roku w Sankt-Petersburgu Marian Reutt aktywnie włączył się w życie polityczne przedwojennej Warszawy. Swoje losy związał z antykapitalistycznym i antykomunistycznym Ruchem Narodowo-Radykalnym Falanga. Uosabiał cechy bliskie ideału działacza narodowo-rewolucyjnego: zdolność do akcji bezpośredniej wsparta wysokim poziomem wiedzy i niezmąconą wiarą w wybraną drogę życiową.

Członek RNR Falanga swoje zapatrywania polityczne przedstawiał publikując m.in. w „Sztafecie” i „Falandze”. Zdobywając prawnicze wykształcenie na Uniwersytecie Warszawskim realizował się również na ringu – czterokrotnie wygrywał bowiem bokserskie mistrzostwa Warszawy w wadze półśredniej. W związku z tym faktem powszechne wśród polskich Autonomicznych Nacjonalistów hasło Sport-Zdrowie-Nacjonalizm znalazło się na transparencie obok informacji Marian Reutt ur. 09 III 1907. Plakaty zaś przybliżały w pigułce życie i działalność polskiego nacjonalisty.

Marian Reutt zginął prawdopodobnie w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Gross-Rosen w roku 1945. Lata poprzedzające jego śmierć poświęcił nauczaniu młodzieży licealnej na tajnych kompletach maturalnych, w związku z czym został aresztowany przez Gestapo. Cześć i chwała bohaterom!

Wzór rozlepianych plakatów: LINK.

reutt-transparent