norweskie-harcerstwoNorweski Związek Harcerski przeprowadzi dyskusję na temat usunięcia wątków chrześcijańskich ze swoich metod wychowawczych i dokumentów. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w 2015 roku.

Inicjatorzy zmian twierdzą, że prawo harcerskie powinno mieć większą przejrzystość i postawić bardziej na integrację. Prymat nad chrześcijaństwem ma więc mieć demokratyzacja organizacji harcerskich. Zwolennicy laicyzacji twierdzą także, że wykreślenie chrześcijaństwa da harcerzom większą możliwość wyboru i przyczyni się do ich rozwoju, bowiem będą musieli samemu zdecydować czy chcą szukać Boga, czy też nie.

Przeciwnicy wykreślenia wartości chrześcijańskich uważają natomiast, że doprowadzi to do zlikwidowania wyjątkowości harcerstwa. Mimo z pozoru szczytnych idei, prawdziwym celem zwolenników takiego rozwiązania jest zaprowadzenie politycznej poprawności w duchu idei demokratycznego socjalizmu. W związku z postępującą sekularyzacją społeczeństwa Norwegii, harcerstwo powinno prowadzić edukację religijną.

na podstawie: dagen.no