rowhaniIrański prezydent Hasan Rouhani wezwał narody muzułmańskie, do zjednoczenia się w obliczu wspólnych zagrożeń. Przemówienie irańskiego przywódcy otworzyło posiedzenie Islamskiej Unii Międzyparlamentarnej, której obrady zaczęły się dzisiaj w Teheranie.

Zdaniem prezydenta Iranu, przed społeczeństwami muzułmańskimi stają nowe zagrożenia. Chodzi przede wszystkim o działania ekstremistów, destabilizujące sytuację na Bliskim Wschodzie. Iran podjął nawet kroki w celu przeciwdziałania radykalizmowi, a uchwała w tej sprawie została zaakceptowana przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Społeczeństwa islamskie powinny, zdaniem Rouhaniego, zastanowić się nad rozwiązaniem problemów takich jak izraelska agresja wobec Palestyńczyków, czy sprawa syryjskich uchodźców. Prezydent Iranu stwierdził również, że na konflikcie w regionie najbardziej skorzystał syjonistyczny reżim.

Rouhani potępił użycie przemocy wobec muzułmanów w ramach działań terrorystycznych. Według niego, narody islamskie rozwiązując problemy, powinny kierować się naukami islamu.

na podstawie: presstv.ir