Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przebywał z czterodniową wizytą w Algierii i Tunezji. Podczas rozmów w tym pierwszym kraju, szef polskiej dyplomacji nazwał Algierię strategicznym partnerem naszego kraju w regionie Afryki Północnej i w świecie arabskim, doceniając jej doświadczenie w kwestiach terroryzmu i islamskiej radykalizacji, a ponadto podpisał on umowę dotyczącą utworzenia wspólnej komisji mającej działać na rzecz zintensyfikowania polsko-algierskiej współpracy gospodarczej.

Waszczykowski przybył do Algieru w sobotę, rozpoczynając tym samym czterodniową wizytę w Afryce Północnej. Szef polskiej dyplomacji pierwszego dnia pobytu w Algierii rozmawiał ze swoim miejscowym odpowiednikiem, Abdelkaderem Messahelem, a głównym tematem rozmów obu polityków były obszary w jakich oba nasze kraje mogą podjąć ewentualną współpracę. Dodatkowo Algieria jest zainteresowana głęboką przebudową swojego systemu społeczno-gospodarczego, dlatego Waszczykowski według oficjalnego komunikatu miał dzielić się polskimi doświadczeniami z okresu transformacji.

Najważniejsze były jednak kwestie międzynarodowe, dlatego Waszczykowski i Messahel rozmawiali o sytuacji w Mali, gdzie wciąż trwa islamistyczna rebelia, dyplomatycznym rozwiązaniu konfliktu w Libii, sytuacji w Syrii oraz na całym Bliskim Wschodzie. Cenne miały być zwłaszcza informacje posiadane przez Algierię na temat rozwoju radykalnych ruchów islamskich w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, ponieważ Polska jako przyszły członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ma być zainteresowana podobną tematyką.

Szefowie polskiej i algierskiej dyplomacji podpisali ponadto dokument, dzięki któremu ustanowiona została wspólna komisja międzyrządowa ds. współpracy gospodarczej, która ma na celu zintensyfikowanie relacji ekonomicznych pomiędzy naszymi krajami w dziedzinach przemysłu, rolnictwa, sektora stoczniowego oraz produkcji farmakologicznej. Pierwsze spotkanie wspomnianej komisji ma odbyć się w Warszawie w pierwszym kwartale przyszłego roku, co będzie zwieńczeniem 55. rocznicy nawiązania polsko-algierskich stosunków dyplomatycznych.

W trakcie drugiego dnia swojej wizyty w Algierii Waszczykowski spotkał się natomiast z algierskim premierem Ahmedem Ouyahią. Szef polskiego MSZ miał wyrazić w trakcie rozmów zainteresowanie naszego kraju w kwestii poszukiwania w Algierii nowych złóż surowców, modernizacji miejscowego rolnictwa, a także informatyzacji sektora bankowego i administracji publicznej. Waszczykowski zachęcał również algierski rząd, aby ten wysyłał swoich studentów na polskie uczelnie wojskowe, prowadzące edukację w języku angielskim według standardów NATO.

W poniedziałek i wtorek szef polskiej dyplomacji odwiedził natomiast Tunezję, nazywając ją ważnym partnerem Polski w regionie. Zdaniem Waszczykowskiego podziw może budzić transformacja ustrojowa w Tunezji, która zreformowała swój system sądownictwa i administracji, a także cieszy się dalszym postępem w walce z ugrupowaniami terrorystycznymi. Głównym celem Polski ma być przede wszystkim rozbudzenie potencjału polsko-tunezyjskiej współpracy, przy czym minister spraw zagranicznych podziękował tunezyjskiemu prezydentowi Beji Caida Essebsiemu za poparcie kandydatury Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Na podstawie: aps.dz, msz.gov.pl, journalistesfaxien.tn.