Z najnowszego sondażu wynika, że większość (54 procent) Brytyjczyków niespecjalnie interesuje się tym, czy Irlandia Północna pozostanie częścią Zjednoczonego Królestwa czy też zostanie przyłączona do Republiki Irlandii. Reunifikacja północnej części wyspy z republiką zezłościła by natomiast mniej niż jedną czwartą Brytyjczyków.

Z badania przeprowadzonego przez You Gov wynika także, że jedna trzecia brytyjskich respondentów poparłaby referendum w sprawie przyłączenia sześciu hrabstw Ulsteru do republiki. 40 procent przyznało zaś, że nie ma zdania na ten temat i niezbyt ich on interesuje.

Jeśli chodzi o los Irlandii Północnej to 37 pytanych wyraziło opinię, że powinna ona pozostać częścią Zjednoczonego Królestwa, 27 procent uważa, że powinna być częścią zjednoczonej Irlandii zaś 36 nie miało zdania na ten temat.

Powodem takiej postawy, jak wskazuje ośrodek badawczy jest to, że Brytyjczycy nie czują się związani z tym regionem i nie przykładają dużej wagi do tego, czy pozostaje on w granicach ich królestwa. Więcej zwolenników przeprowadzenia referendum nalazło się wśród wyborców liberałów i laburzystów, mnie wśród sympatyków konserwatystów. Ogółem jednak pomysł ten popiera 43 procent badanych.

Kwestia przyszłości Irlandii Północnej została znów podniesiona po lutowych wyborach parlamentarnych w Irlandii. Lewicowa, nacjonalistyczna partia Sinn Fein domaga się rozpisania referendum w sprawie reunifikacji w ciągu kolejnych pięciu lat jednak pomysł ten blokowany jest przez dwie główne, centroprawicowe partie.

Zawarte w 1998 roku Porozumienie Wielkopiątkowe, które zakończyło trwający 30 lat okres walk znanych jako Troubles, mówi o możliwości reunifikacji północnej części z resztą wyspy jeśli mieszkańcy północy i południa wyrażą taką wolę. Jednak decyzja o przeprowadzeniu takiego referendum należy do sekretarza stanu Irlandii Północnej mianowanego przez rząd w Londynie. W irlandzkiej republice nadal przeważa pogląd o konieczności przyłączenia północy do reszty kraju. You Gov zwrócił uwagę na to, że liczba Brytyjczyków, których rozzłościłoby oderwane tej części wyspy od Zjednoczonego Królestwa spadła o 17 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednich co wskazuje na coraz większą apatię w stosunku do tej kwestii.

15 procent Brytyjczyków uważa, że Północna Irlandia opuści Zjednoczone Królestwo w ciągu kolejnych pięciu lat, 25 procent twierdzi, że obecny stan rzeczy nie przetrwa kolejnej dekady nienaruszony zaś prawie połowa wierzy, że stanie się to w ciągu kolejnych 50 lat.

na podstawie: rt.com