Pinchas Goldschmidt, były naczelny rabin Moskwy, wezwał Żydów mieszkających w Rosji do ucieczki z tego kraju. Jego apel ma związek z artykułem opublikowanym przez przedstawiciela Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Aleksiej Pawłow określił w nim Ukrainę mianem „domu dla setek kultów neopogańskich”, w tym również dla żydowskiej sekty Chabad-Lubawicz.

Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej zamieścił swój tekst na łamach tygodnika „Argumenty i Fakty”. Wzywa w nim przede wszystkim do „desatanizacji” Ukrainy, która w jego opinii jest „domem dla setek kultów neopogańskich”. Do najbardziej niebezpiecznych grup zaliczył zaś Chabad-Lubawicz, czyli kontrowersyjną sektę wyznawców judaizmu.

Pawłow w swoim tekście stwierdził między innymi, że Chabad-Lubawicz wyznaje główką zasadę, według której istnieje „wyższość zwolenników sekty nad wszystkimi narodami i ludami”. Dodatkowo chasydzi, a także scjentolodzy, po Euromajdanie z 2014 roku mieli uzyskać nadreprezentację w ukraińskich elitach politycznych.

Artykuł Pawłowa został skrytykowany między innymi przez byłego naczelnego rabina Moskwy, Pinchasa Goldschmidta. Potępił on zarówno tekst, jak i inne działania rosyjskich władz, które jego zdaniem są „antysemickie”. Jednocześnie wezwał Żydów przebywających obecnie w Rosji, aby jak najszybciej uciekali z tego kraju.

Innym przykładem walki Rosji z Żydami ma być postępowanie sądowe prowadzone wobec Agencji Żydowskiej. W lipcu Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej złożyło wniosek o jej delegalizację, bo poprzez swoją działalność miała ona łamać tamtejsze prawo.

Tezy stawiane przez Pawłowa skrytykował również Baruch Gorin, należący do Chabad-Lubawicz rzecznik żydowskiej społeczności w Rosji. Podobne komentarze w jego opinii nie tylko przyczyniają się do powrotu „widma antysemityzmu” wśród Rosjan, ale wskazują na przyjęcie przez rosyjskie władze „oficjalnej polityki antysemityzmu”.

Na podstawie: timesofisrael.com, bitterwinter.org.

Zobacz również: