svaz-mladych-komunistuUnia Młodych Komunistów Czechosłowacji wydała oświadczenie, w którym chwali zmarłego w zeszłym tygodniu komunistycznego polityka Vasila Bilaka. W 1968 roku jako członek władz partii komunistycznej, wysłał list do Związku Radzieckiego w którym zwrócił się o stłumienie „Praskiej wiosny”.

Czescy komuniści podkreślili, że Bilak do końca pozostał wierny ideałom socjalizmu i był „ostatnią wielką postacią polityczną żyjącą na terenie dawnej Czechosłowacji”. Działacze organizacji chwalą także „nieugiętą postawę” Bilaka w trakcie „Praskiej wiosny” w 1968 i 1969 roku. Komunistyczny aparatczyk wysłał wówczas list do przywódcy ZSRR Leonida Breżniewa, prosząc w nim o interwencję wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, co stało się zresztą osiemnaście dni później. Młodzi komuniści napisali zresztą, że Bilak podjął wówczas „walkę z kontrrewolucją”.

Po 1992 roku władze Słowacji na terenie której przebywał Bilak, wszczęły wobec niego postępowania karne. Był oskarżony o złamanie ustawy o ochronie pokoju, zdradę państwa i inne przestępstwa. W 2011 roku wszystkie sprawy umorzono, bowiem prokuratura stwierdziła, że niemożliwe jest przesłuchanie ważnych świadków z Republiki Czeskiej.

na podstawie: lidovky.cz, denik.cz