dania-imigranci-pracaZ danych opublikowanych przez jeden z magazynów ekonomicznych wynika, że więcej niż połowę nowych miejsc pracy w Danii zajmują imigranci. Pozytywnie o tym fakcie wypowiedziała się Konfederacja Przemysłu Duńskiego.

Internetowy magazyn ekonomiczny „Ugebrevet A4”, analizując dane z duńskiego urzędu pracy, poinformował, że w latach 2013-2015 blisko 25,872 z 41,381 nowych miejsc pracy zajęły osoby nie będące Duńczykami. Minister pracy Jørn Neergaard Larsen komentując te doniesienia stwierdził, że niepokojąca jest tendencja zgodnie z którą wielu Duńczyków nie znajduje zatrudnienia, ponieważ ich miejsce zajmują nisko wykwalifikowani pracownicy z zagranicy.

Inaczej na sprawę patrzy Konfederacja Przemysłu Duńskiego. Zdaniem organizacji pracodawców, fakt zatrudniania imigrantów wynika z tego, iż w Danii problemu ze znalezieniem pracy z powodu dobrego stanu gospodarki nie mają zarówno Duńczycy, jak i cudzoziemcy.

Na podstawie: thelocal.dk.