„Produkt demokracji”, za jaki uważany jest popularny portal społecznościowy Facebook, wprowadzając nowe zmiany w serwisie zamierza pozbawić swoich użytkowników możliwości głosowania w sprawie funkcjonalności portalu, w tym w tak ważnych kwestiach jak bezpieczeństwo i prywatności osób posiadających facebook’owe konta.

Jak informuje portal SFGate, właśnie zakończyło się głosowanie użytkowników Facebook’a dotyczące zmian zasad funkcjonowania serwisu. Proponowane przed Facebook zmiany zapowiadają m.in. jeszcze większe zbieranie danych o użytkownikach, a także możliwość udostępniania dokumentów użytkowników zewnętrznym podmiotom.

Facebook określił również, jakie informacje mogą być wykorzystywane do reklam. Serwis może od teraz korzystać z każdego szczegółu, który zostanie umieszczony na facebook’owym koncie, a więc z wpisanych zainteresowań, płci, „lubianych stron” czy poglądów politycznych – każda z tych informacji będzie mogła posłużyć do celów komercyjnych, zwykle wbrew użytkownikom.

Zdecydowana większość biorących udział w głosowaniu (88% spośród wszystkich 668 tys. głosujących użytkowników), które trwało od 3 do 10 grudnia, odrzuciła proponowane zmiany. Administracja Facebook’a postanowiła jednak nie brać wyniku głosowania pod uwagę, ponieważ – ich zdaniem – w głosowaniu wzięła zbyt mała liczba osób. Teraz Facebook planując kolejne zmiany w funkcjonalności serwisu nie będzie już pytać użytkowników o zdanie – opcja głosowania ws. działania portalu zostanie usunięta.

Jak zapewniają administratorzy znanego z luźnego podejścia do bezpieczeństwa i prywatności Facebooka, użytkownicy o wszelkich zmianach będą informowani z wyprzedzeniem, jak również będą mieli możliwość przedstawienia własnych opinii, które „mogą być wzięte pod uwagę podczas wprowadzania zmian”.

na podstawie: sfgate.com