Nowy francuski premier Jean Castex zapowiada między innymi przyjęcie nowych przepisów, mających pozwolić na skuteczniejszą walkę z rozwojem „politycznego islamu”. Pod tym pojęciem rozumie on stawianie zasad muzułmańskiej wiary ponad francuskim prawem państwowym. Rządzący Francją przyznają dodatkowo, że grupa mieszkańców Francji wykorzystuje swoje pochodzenie etniczne do wysuwania kolejnych żądań.

Szef francuskiego rządu, podczas swojego pierwszego wystąpienia w Zgromadzeniu Narodowym, poświęcił sporo miejsca kwestiom związanym z napięciami etnicznymi w jego kraju. Castex przede wszystkim zapowiedział podjęcie szerszych działań na rzecz obrony laicyzmu, który jest podstawową wartością V Republiki Francuskiej. Z tego powodu żadna grupa intelektualna czy religijna nie może narzucać swoich przekonań pozostałej części społeczeństwa.

Tyczy się to zwłaszcza pogłębiającej się dominacji w przestrzeni publicznej radykalnego islamu. Według francuskiego premiera priorytetem będzie więc wojna z muzułmańskim ekstremizmem na wszystkich polach. W tym celu po okresie wakacyjnym rząd przedstawi specjalną ustawę, której celem będzie wzmocnienie możliwości zwalczania islamskiego radykalizmu.

Już na jesieni zeszłego roku prezydent Emmanuel Macron wprowadził do publicznej debaty określenie „islamskiego separatyzmu”. Ma on cechować się izolowaniem muzułmanów od reszty francuskiego społeczeństwa, które nie podziela wizji świata prezentowanej przez konserwatywnych muzułmanów. W lutym Macron przedstawił z kolei koncepcję zwalczania tak zwanego „politycznego islamu”.

Tamtejszy minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin nie ukrywa, że we Francji funkcjonują „skrajnie agresywne grupy, które wysuwają żądania, powołując się na swe pochodzenie etniczne lub religię, które są jakoby ponad prawem„. Podobne działania z punktu widzenia wspomnianej zasady laicyzmu są nie do przyjęcia, dlatego właśnie konieczne jest zwalczanie zamykania się w islamskiej wspólnocie oraz finansowania islamu z zagranicy.

Na podstawie: english.aawsat.com, lemonde.fr, forsal.pl.