PalestinianFlagHiszpański parlament przyjął uchwałę, która symbolicznie uznaje istnienie państwa palestyńskiego i wzywa rząd do podjęcia takiego kroku. W ostatniej chwili wydźwięk dokumentu zmieniła centroprawica, ze względu na atak Palestyńczyków na synagogę.

Uchwała wzywa rząd Mariano Rajoya do uznania państwa palestyńskiego, a jego powstanie powinno być wynikiem obustronnych negocjacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Wydźwięk dokumentu został zmieniony przez rządzącą centroprawicę z Partii Ludowej (Partido Popular), przestraszoną ostatnim atakiem bojowników Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny na synagogę w Jerozolimie.

Palestyński ambasador Musa Amer Odeh, uznał zmiany naniesione przez PP za mało znaczące, podkreślając zadowolenie z samego przyjęcia uchwały. Odmienne stanowisko zajęli przedstawiciele Izraela. Według nich, tego typu jednostronne posunięcia oddalają wizję zakończenia pokojowych negocjacji.

na podstawie: rt.com, elmundo.es