Zapewnienia o rzekomo rosnącym dobrobycie nie mają odzwierciedlenia w realnej sytuacji blisko jednej czwartej uczestników najnowszego badania opinii publicznej. Właśnie tylu z nich wciąż rozważa wyjazd poza granice naszego kraju, aby w ten sposób zapewnić sobie wysoki poziom życia oraz lepsze traktowanie w swoim miejscu pracy.

Sondaż przeprowadzony przez „Monitor Rynku Pracy” za trzeci kwartał bieżącego roku wskazuje na wciąż wysoki odsetek polskich obywateli, którzy po pierwsze chcieliby zmienić pracę, a po drugie są gotowe w tym celu wyprowadzić się zagranicę. Wyjazd z Polski w ciągu najbliższego roku deklaruje więc 24 proc. badanych, przy czym emigrację na stałe rozważa jedynie 4 proc.

Największą motywacją do wyjazdu jest dla uczestników badania chęć uzyskania dobrze płatnej pracy na lepszych warunkach niż ma to miejsce w Polsce, ponieważ tak zadeklarowało blisko 63 proc. respondentów, zaś odsetek osób zaznaczających taką odpowiedź rósł wraz z wiekiem badanych. Jedna trzecia przepytanych osób chciałaby poprzez wyjazd zmienić swój styl życia, natomiast 26 proc. chce w ten sposób nauczyć się języka obcego.

Emigrację zarobkową najczęściej deklarują osoby pracujące w budownictwie, finansach, hotelarstwie oraz gastronomii. Do najpopularniejszych kierunków wyjazdów mają z kolei należeć Niemcy (27 proc. deklaracji), Wielka Brytania (21 proc.), Holandia (12 proc.) oraz Stany Zjednoczone i Norwegia (po 6 proc.).

Na podstawie: forsal.pl.