canadacourtŚpiewanie przez prezydenta RPA Jacoba Zumę popularnej wśród czarnych radykałów pieśni „Zastrzelić Burów” w 2012 roku, jest jednym z powodów, dla których kanadyjski sąd uznał za zasadne starania białej pary z Południowej Afryki o azyl w tym kraju.

Choć Charl i Naira Nel nie byli bezpośrednimi ofiarami częstych przestępstw na białych w RPA to uznano ich uzasadnioną obawę przed przemocą i gwałtem, na które narażeni są w kraju rządzonym przez Afrykański Kongres Narodowy (ANC).

Pieśń „Dubul’Ibhunu” („Zastrzelić Burów”) została uznana za mowę nienawiści przez południowoafrykański Trybunał Równości w 2011 roku. W 2012 na obchodach rocznicowych ANC pieśń ta śpiewana była m.in. przez byłego szefa młodzieżówki ANC Juliusa Malemę oraz prezydenta kraju Jacoba Zumę. Takie publiczne deklaracje nienawiści składane przez najwyższe władze kraju oraz skala przestępstw wymierzonych w białych Afrykanerów budzi uzasadnione obawy o ich bezpieczeństwo.

Państwo Nel opuścili RPA w 2010 roku i wystąpili o status uchodźcy w Kanadzie. Szukali oni pomocy u znanego południowoafrykańskiego prawnika Russella Kaplana, który pomagał w staraniach o przyznanie statusu uchodźcy innego białemu mieszkańcowi RPA Brandonowi Huntleyowi. O sprawie tej głośno było w zagranicznych mediach, na kanadyjski sąd wywierane były naciski medialne oraz dyplomatyczne ze strony RPA, sypały się oskarżenia o rasizm (sic!) wobec sądu, który dałby prawo do azylu białemu uchodźcy. Pod presją polityczno-medialną sąd unieważnił przyznanie mu statusu uchodźcy jako „nieuzasadnione”.

W uzasadnieniu swojej prośby państwo Nel napisali, że zbrodnie na białych jakie mają miejsce w RPA charakteryzują się wyjątkowym okrucieństwem, okaleczaniem i zabijaniem nawet gdy nic nie zostaje skradzione podczas napadów. A podsycanie przez politycznych liderów nienawiści wobec białych poprzez śpiewanie piosenek o ich zabijaniu, piosenek które nawet południowoafrykański sąd uznał za rasistowskie, napawa szczególną obawą o swoje bezpieczeństwo. Przedłożyli oni także opinię szefa organizacji Genocide Watch dr. Gregory Stantona, która mówi, że zbrodnie na białych w RPA są motywowane rasowo.

Sprawa państwa Nel została skierowana do ponownego rozpatrzenia a sędzia John O’Keefe w uzasadnieniu wspomniał o nawoływaniu południowoafrykańskich liderów politycznych do nienawiści wobec białych. Przywołał także stanowisko Genocide Watch, w którym mowa o szóstym z ośmiu etapów przygotowywania ludobójstwa wobec Burów. Jednak oddalił on tę argumentację mówiąc, że śpiewanie piosenek o zabijaniu białych przez najwyższych politycznych liderów RPA „nie ma na celu wywołania wśród nich strachu”. Mimo wszystko sprawa pozostaje otwarta i jest nadzieja na uznanie przez kanadyjski sąd prawa do azylu dla białych Afrykanerów obawiających się motywowanej rasowo przemocy w swoim kraju. Prawnik Russel Kaplan powiedział, że jest to pierwszy raz gdy kanadyjski sąd daje szansę uzyskania statusu uchodźcy białym Afrykanerom. Od 2006 roku 151 mieszkańców RPA wystąpiło o azyl w Kanadzie. Jedynie 23 wnioski zostały przyjęte do rozpatrzenia.

Na podstawie: South African Times Live