Dokładnie 780,5 tysiąca obcokrajowców było w kwietniu tego roku zarejestrowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mimo gospodarczych następstw pandemii koronawirusa, w ciągu ostatniego roku liczba imigrantów ubezpieczonych w Polsce zwiększyła się o blisko 110 tysięcy osób.

Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że w ubiegłym miesiącu odnotowano nowy rekord liczby cudzoziemców odprowadzających składki na ubezpieczenie społeczne. Prawie 780,5 tysiąca imigrantów miało być więc zarejestrowanych w ZUS, co oznacza znaczny wzrost w stosunku do lutego ubiegłego roku. Wówczas imigrantów było o 110,3 tysiąca więcej.

Uścińska zauważa, że w drugim kwartale ubiegłego roku, gdy w naszym kraju obowiązywał twardy lockdown, liczba obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS spadła. Ponowny wzrost zanotowano jednak bardzo szybko, bo już w drugiej połowie tamtego roku. W grudniu 2020 roku zarejestrowanych było więc 725 tys. obcokrajowców.

Oczywiście imigrantów w Polsce przebywa zapewne dużo więcej. Spora część z nich nie odprowadza bowiem składek na ubezpieczenie społeczne właśnie do ZUS-u, ale do Krajowego Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub po prostu pracuje na umowach nieoskładkowanych.

Na podstawie: money.pl.

Zobacz również: