Podkarpacki oddział młodzieżówki Partii KORWiN zrelacjonował dosyć niecodzienne spotkanie z udziałem swojego przedstawiciela. Rozmawiał on mianowicie z młodzieżowymi organizacjami partii… Wiosna i Razem. Przedstawiciele Młodych dla Wolności tłumaczą współpracę chęcią dołączenia do nowego projektu zrzeszającego środowiska pozarządowe.

Profil Młodych dla Wolności w na portalu społecznościowym Facebook opublikował relację dotyczącą spotkania, które miało miejsce w Rzeszowie. Przedstawiciel miejscowego młodzieżowego środowiska korwinistów, niejaki Kacper Szeląg, miał uczestniczyć w nim między innymi razem z działaczami Przedwiośnia i Młodych Razem. Pierwsza z tych organizacji to młodzieżówka Wiosny Roberta Biedronia, z kolei druga to struktura Partii Razem.

Nie wiadomo dokładnie czego miało dotyczyć spotkanie młodzieżowych środowisk Podkarpacia. Z relacji Młodych dla Wolności wynika, że podjęte zostały już prace nad stworzeniem projektu lokalnych środowisk młodzieżowych. Miałby on więc „otworzyć nowy rozdział w rozwoju struktur organizacji pozarządowych, zrzeszających młodych obywateli”. Korwiniści mieli więc dołączyć do inicjatywy, dodatkowo „licząc na owocną współpracę”.

Dorosłe struktury wyżej wymienionych ugrupowań, przynajmniej deklaratywnie, nie pałają wielką miłością do Janusza Korwin-Mikkego i jego inicjatyw politycznych. Warto przypomnieć, że na początku maja koalicja Lewicy zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury. Miało ono dotyczyć rapowego utworu Korwin-Mikkego, który miał podżegać do atakowania przeciwników politycznych.

Na podstawie: facebook.com/wolnosc.podkarpacie2.