Ponad połowa młodych Rosjan do 24. roku życia chciałaby wyjechać ze swojego kraju i to dodatkowo na stałe. Najczęstszym powodem deklaracji o emigracji są chęć zapewnienia lepszej przyszłości swoim potomkom, kiepska sytuacja ekonomiczna rosyjskiego państwa czy też chęć uzyskania dostępu do lepszej jakości usług publicznych.

Badanie opinii publicznej na temat emigracji zarobkowej przeprowadziło Centrum Lewady. Z jego sondażu wynika, że blisko 53 proc. Rosjan w wieku od 18 do 24 lat chciałoby opuścić na stałe swoją ojczyznę. Starsze grupy wiekowe nie były już równie skłonne do wyjazdu, przy czym w kategorii od 25 do 39 lat chciałoby tego dokonać blisko 30 proc. respondentów.

Pośród osób w wieku 40-54 lat chęć emigracji na stałe wyraziło 19 proc., natomiast wśród osób powyżej 55. roku życia odsetek ten spadł do 7 proc. Ogółem średnia dla całej rosyjskiej populacji wynosiła więc 21 proc.

Wśród najczęściej wymienianych powodów o podjęciu takiej decyzji znalazły się dążenie do zapewnienia dzieciom dobrej przyszłości (45 proc.), niezadowolenie z sytuacji gospodarczej w Rosji (40 proc.), wysoką jakość opieki zdrowotnej w innych krajach (35 proc.), niezadowolenie z politycznej sytuacji w państwie (33 proc.) oraz poszukiwanie możliwości rozwoju zawodowego za granicą (28 proc.).

Na podstawie: kommersant.ru.