Policjanci z województwa zachodniopomorskiego wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Komendę Główną Policji. „Edukacja antydyskryminacyjna” polegała głównie na indoktrynowaniu funkcjonariuszy w sprawie „polskiego antysemityzmu”, w tym także „historycznych źródeł stereotypów i uprzedzeń wobec Żydów”.

Warsztaty dotyczące „antysemityzmu” zostały zorganizowane w poniedziałek w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Podczas wspólnego projektu Muzeum Żydów Polskich POLIN i Komendy Głównej Policji, zgromadzonych policjantów przywitał komendant wojewódzki Tomasz Trawiński. Według komunikatu z warsztatów, miał on „podkreślić jak ważna jest problematyka związana ze stereotypami i uprzedzeniami wobec określonych grup mniejszościowych”.

Następnie głos zabrali przedstawiciele żydowskiego muzeum. Reprezentujące jego dział edukacyjny Katarzyna Jankowska i Anita Borkowska poruszyły szereg zagadnień związanych z problematyką żydowską. Wśród nich znalazły się między innymi żydowskie tradycje i zwyczaje, w które mogliby się zaangażować policjanci.

Najważniejszym elementem „edukacji antydyskryminacyjnej” było jednak indoktrynowanie funkcjonariuszy w zakresie „przejawów antysemityzmu, stopnia rozpowszechniania postaw antysemickich w polskim społeczeństwie, historycznych źródeł stereotypów i uprzedzeń wobec Żydów, a także wielokulturowości, poszanowania praw i godności drugiego człowieka”.

Na podstawie: zachodniopomorska.policja.gov.pl.