Służba więzienna niemieckiego landu Nadrenii Północnej – Westfalii poinformowała, że jej pierwszy więzień zgodnie ze swoim życzeniem przechodzi właśnie operację zmiany płci. Osobnik został przeniesiony do kobiecego więzienia, po czym według komunikatu zaczął tworzyć grupę zrzeszającą transseksualistów.

Dziennik „Die Welt” podkreśla, że w niemieckim systemie więziennym „osadzonym zapewnia się opiekę medyczną zgodną z wytycznymi spoza więzienia”. Z takiej możliwości miał skorzystać jeden z więźniów, który postanowił przejść operację zmiany płci.

Najpierw miał on zostać przeniesiony zgodnie ze swoim życzeniem do kobiecego więzienia, natomiast później miał narzekać, że z tego powodu stracił pracę i nie podano mu terapii hormonalnej. Teraz osadzony jest już poddawany operacji.

Z informacji przekazanych przez służbę więzienną Nadrenii Północnej – Westfalii wynika, że w początkowej fazie terapii dewiant „miał depresję i wykazywał myśli samobójcze”, ale teraz zaczął organizować za kratami grupę transseksualistów.

Na podstawie: welt.de.