Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do resortów zdrowia, spraw zagranicznych oraz spraw wewnętrznych i administracji o pilne rozwiązanie problemu, jakim od dawna jest brak zwrotu kosztów leczenia obcokrajowców trafiających do polskich placówek zdrowotnych. Najczęściej należności za udzielenie im pomocy nie są egzekwowane i muszą pokrywać je szpitale, a z każdym rokiem obciążenia te stają się coraz bardziej dokuczliwe.

Przedstawiciele środowiska lekarzy w specjalnym liście wystosowanym do wspomnianych ministerstw domagają się rozwiązania problemu, który ich zdaniem stale narasta od kilku dniach. Naczelna Rada Lekarska przypomina bowiem, że „etycznym obowiązkiem działających w Polsce placówek ochrony zdrowia jest udzielenie natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej każdej osobie, która tego potrzebuje ze względu na zagrożenie swego życia lub zdrowia, bez względu na to, skąd taka osoba pochodzi oraz czy posiada odpowiednie ubezpieczenie”.

Z wyżej wymienionych powodów polskie placówki przyjmują cudzoziemców, ale najczęściej nie istnieje możliwość wyegzekwowania należności za ich leczenie. Wówczas koszty pomocy lekarskiej ponoszą właśnie szpitale, zaś to powoduje generowanie strat finansowych. Rada postuluje więc, aby na drodze umów międzynarodowych ustalono zasady refundowania takich kosztów, obcokrajowcy przyjeżdżający do Polski mieli odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia przez cały okres swego pobytu na terytorium naszego kraju, a także by utworzono specjalny fundusz zajmujący się tą kwestią.

Na podstawie: gazetalekarska.pl.