Francuska policja usunęła liczące kilkaset osób obozowisko imigrantów w Paryżu w związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi. Organizacje pozarządowe twierdzą, że władze chcą, aby na problemy obcokrajowców oczekujących na przyznanie im mieszkań socjalnych zwracała uwagę opinia publiczna.

Funkcjonariusze usunęli blisko 450 osób z prowizorycznego obozu utworzonego na terenie opuszczonego biurowca. Według mediów większość przebywających w nim imigrantów stanowili młodzi mężczyźni.

Aktywiści organizacji praw człowieka twierdzą, że obcokrajowcy koczujący na południowych przedmieściach francuskiej stolicy posiadają dokumenty i oczekują na przydział mieszkań socjalnych. Likwidacja obozowiska ma mieć związek z chęcią usunięcia ich z widoku opinii publicznej na blisko sto dni przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu.

W ubiegłym roku policja przeprowadziła pierwsze wysiedlenia, usuwając z okolic wioski olimpijskiej osoby ubiegające się o otrzymanie prawa do azylu. Podobnie jak teraz zostały one przetransportowane do innych francuskich miast.

Na podstawie: dw.com, leparisien.fr.