solidarnosc-flagiPrawie 300 górników zatrudnionych w kopalniach należących do Kompanii Węglowej uczestniczyło 31 stycznia w okupacji siedziby spółki. Przyczyną protestu było prawdopodobne przyjęcie przez radę nadzorczą planu restrukturyzacji Kompanii Węglowej na lata 2014–2020. Strona reprezentująca pracowników domagała się wznowienia rozmów w tej sprawie.

Wśród postanowień zarządu znalazły się między innymi: redukcja zatrudnionych w pionie administracyjnym, sprzedaż kopalni Knurów-Szczygłowice na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej, czy też zamiar scalenia KWK Ziemowit i KWK Bolesław Śmiały w jeden podmiot.

Związkowcy postulują między innymi jako alternatywę wobec zwolnienia 884 osób zatrudnionych w administracji zawieszenie wypłaty tzw. 14 pensji dla tej grupy na 3 lata, dzięki czemu grupa ta na wspomniany okres miałaby otrzymać gwarancję zatrudnienia. Dodatkowo protestujący domagają się zakazu konsolidacji kopalń, ale za wariant akceptowalny traktują możliwość przenoszenia pracowników między kopalniami, które i tak miałyby ulec połączeniu.

W piątek 300 górników pikietowało siedzibę spółki oczekując na decyzję rady nadzorczej. Protest miał charakter pokojowy, a uczestniczący w nim starali się w żaden sposób nie zakłócać pracy w budynku. W przypadku odrzucenia związkowego programu górnicy byli zdeterminowani na kontynuację okupacji siedziby Kompanii Węglowej.

Akcja zainicjowana przez górników przyniosła pewien sukces, mianowicie 6 lutego strona reprezentująca pracowników jak również zarząd spotkają się celem wygenerowania porozumienia w programie restrukturyzacji 2014-2020. Sama decyzja rady nadzorczej dotycząca restrukturyzacji ma zostać podjęta nie wcześniej niż za 3 tygodnie.

na podstawie: solidarnosckatowice.pl