Ponad połowa Polaków biorących udział w najnowszym sondażu opowiada się za aktywnym udziałem państwa w gospodarce, a pod tym hasłem rozumiane jest przede wszystkim wsparcie dla polskiego kapitału, walka z bezrobociem oraz troska o wzrost gospodarczy. Uwagę zwraca przede wszystkim brak wiary w propagowane od czasu upadku komunizmu hasło o tym, iż „kapitał nie ma narodowości”.

Według badania przeprowadzonego przez CBOS, blisko 58 proc. respondentów opowiedziało się za aktywną rolą państwa w gospodarce, zaś hasło „im mniej państwa w gospodarce, tym lepiej” popiera około 32 proc. ankietowanych. Ingerencja w wolny rynek powinna zdaniem większości dotyczyć kwestii takich jak wspieranie polskiego kapitału, tworzenie dobrego klimatu prawnego pod rozwój przedsiębiorczości, aktywna walka z bezrobociem, wspieranie rozwoju gospodarczego oraz dbałość o stan finansów publicznych.

Większość Polaków nie wierzy również w hasło „kapitał nie ma narodowości”, które przez cały okres III Rzeczpospolitej powtarzali nie tylko będący przy władzy postkomuniści oraz liberalna część dawnego obozu solidarnościowego, lecz również posiadający wciąż sporą atencję na prawicy konserwatywni liberałowie. Tymczasem 56 proc. badanych stwierdziło, iż polska gospodarka jest w zbyt małym stopniu oparta na kapitale krajowym, przy czym wagi do tego faktu nie przywiązuje jedna trzecia respondentów.

Na podstawie: polskieradio.pl, businessinsider.com.pl.