W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku banki osiągnęły rekordowe zyski. Zarobiły one więc w tym czasie blisko 18,5 miliarda złotych. Zyskom banków nie zaszkodziła nawet szalejąca inflacja, bo w ubiegłym roku Narodowy Bank Polski wprowadził obniżoną składkę odprowadzaną przez nie na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Portal Forsal.pl twierdzi, że w ubiegłych latach głównym problemem sektora finansowego były rzekomo niskie zyski. W tym roku nie mogą one jednak narzekać, ponieważ w okresie od stycznia do sierpnia był on o blisko 125 proc. wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika więc, że polskie banki w pierwszych ośmiu miesiącach 2023 roku zarobiły blisko 18,5 mld złotych. Tym samym mogą się one pochwalić 11 proc. zwrotu z kapitału.

Zyskom banków nie zaszkodził ani czerwcowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący braku wynagrodzenia w przypadku unieważnienia umowy walutowej z kredytobiorca, ani też wysoka inflacja. W tym roku obowiązuje bowiem niska składka na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Na podstawie: forsal.pl.