imigranciDane Urzędu ds. Cudzoziemców wskazują, że w Polsce osiedla się coraz większa liczba imigrantów. W naszym kraju legalnie przebywa obecnie 175 tys. cudzoziemców, a rosnący trend jest możliwy dzięki nowemu prawu, pozwalającemu przedsiębiorcom na łatwiejsze zatrudnianie pracowników czasowych z zagranicy.

Polskie państwo wydało w 2014 r. blisko 42,5 tys. zezwoleń na pobyt czasowy, a więc o 10 tys. więcej niż rok wcześniej. Zeszły rok wiąże się z prawdziwą falę podobnych wniosków, bowiem wojewodowie otrzymali blisko 65,1 tys. pism w tej sprawie. W stosunku do roku 2013, dwukrotnie wzrosła liczba osób ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały, a o 60 proc. o pobyt czasowy. Najwięcej wniosków w tych sprawach składają Ukraińcy.

Rosnąca liczba imigrantów przebywających do Polski, jest związana z nowym prawem dotyczącym cudzoziemców. Ułatwia ono ubieganie się przez przedsiębiorców o pracowników z zagranicy. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że pracodawcy oferują zatrudnionym niezbyt atrakcyjne warunki. Stwierdzono bowiem wiele przypadków nielegalnego zatrudnienia, przymuszania do pracy po godzinach czy braku zapewnienia podstawowych praw pracowniczych.

na podstawie: forsal.pl, interia.pl