Najnowsze dane Eurostatu po raz kolejny dowodzą, że pozapłacowe koszta pracy w Polsce są wyjątkowo niskie na tle innych państw Unii Europejskiej. Przeciętny koszt jednej godziny pracy w naszym kraju jest bowiem trzykrotnie mniejszy od średniej dla całej Unii, wynosząc około 8,6 euro.

Dane statystyczne podane przez Europejski Urząd Statystyczny wskazują, że koszt jednej godziny pracy w Polsce wynosi blisko 8,6 euro. Średnia dla całej Unii Europejskiej wynosi przy tym 25,4 euro, natomiast w strefie euro kształtuje się ona na poziomie 29,8 euro. Ogółem średnie godzinowe koszty zatrudnienia w naszym kraju zostały wyliczone na 8,5 euro w przemyśle, 7,6 euro w budownictwie oraz 8,5 euro w usługach.

Niższe koszty pracy zanotowały jedynie Bułgaria, Rumunia, Litwa, Łotwa oraz Węgry. Na czele państw unijnych znalazły się natomiast Dania z 42 euro, Belgia z 39,2 euro, Szwecja z 38 euro, Luksemburg z 36,6 euro, a także Francja z 35,6 euro. Średnie pozapłacowe koszta godzinowe pracy są również wyższe m.in. na Słowenii i Słowacji, gdzie wynoszą odpowiednio 16,2 i 10,4 euro.

Na podstawie: forsal.pl.