Polski Instytut Ekonomiczny opublikował nowy raport dotyczący aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Okazuje się, że nowe rozwiązania wdraża rekordowa liczba firm w historii pomiarów. Najbardziej innowacyjne są więc sektory koksowniczy i naftowy, z kolei najmniej podobnymi kwestiami zajmuje się przemysł odzieżowy.

Niedawno dane na temat innowacyjności polskich biznesów opublikował Główny Urząd Statystyczny. Ze sporządzonych przez niego danych wynika, że w latach 2018-2020 aktywność innowacyjną wykazało w trakcie swojej działalności prawie 36,7 proc. przedsiębiorstw przemysłowych, a także 33 proc. firm działających w szeroko pojętym sektorze usług.

Analitycy PIE zauważyli, że jest to najwyższy wskaźnik w historii dotychczasowych pomiarów. W porównaniu do lat 2017-2019 odsetek przedsiębiorstw wprowadzających innowacje wzrósł o 15 pkt. proc. w firmach przemysłowych, a także o 19,3 pkt. proc. w przypadku podmiotów funkcjonujących w sektorze usługowym.

Najbardziej innowacyjne jeśli chodzi o przemysł mają być przedsiębiorstwa działające w branży wytwarzania i przetwarzania koksu, i w rafinacji ropy naftowej. W ich przypadku innowacje wdrożyło blisko 62,5 proc. firm. Na drugim miejscu uplasowały się podmioty funkcjonujące na rynku farmaceutycznym. Rzecz ma się najgorzej w przypadku przemysłu odzieżowego. Jedynie 21,6 proc. firm działających w tym segmencie gospodarki zdecydowało się w latach 2018-2020 wdrożyć innowacyjne rozwiązania.

W sektorze usługowym na nowe rozwiązania stawiają najchętniej przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektor ubezpieczeń, reasekuracji oraz funduszy emerytalnych, bo uczyniło to około 85,1 proc. z nich. Najgorzej wypadły z kolei transport lądowy i rurociągowy z odsetkiem 20,2 proc. firm.

Eksperci Instytutu w rozmowie z Polską Akademią Prasową zauważają jednak, że to właśnie sektor usług wydaje w ostatnich latach więcej pieniędzy na innowacje niż przemysł. Firmy usługowe wydały na ten cel w ubiegłym roku 18,4 mld zł, co oznacza wzrost o 5,3 mld w stosunku do 2017 roku. Przemysł na przestrzeni dwóch lat zmniejszył wydatki na ten cel o 3 mld zł.

Liderami innowacji są na ogół duże podmioty gospodarcze, czyli te zatrudniające co najmniej 250 osób. Spośród nich na nowe rozwiązania postawiło 58,1 proc. firm z sektora usługowego oraz 61,1 proc. działających w przemyśle.

Aktywność innowacyjna polskich firm paradoksalnie spowodowana jest pandemią koronawirusa. Ubiegłoroczne lockdowny spowodowały, że przedsiębiorstwa musiały postawić między innymi na cyfrową obsługę swoich klientów, a przede wszystkim na całą transformację cyfrową.

Na podstawie: forsal.pl, pap.pl.

Zobacz również: