Polscy pracownicy dzięki pandemii koronawirusa mogli zobaczyć w praktyce, jak wygląda praca zdalna. Blisko połowa osób uczestniczących w przeprowadzonej niedawno ankiecie stwierdziła, że jest obecnie zmuszona do pracy poza siedzibą swojej firmy. Blisko jedna czwarta z nich chętnie kontynuowałaby taki tryb wykonywania obowiązków zawodowych.

Badanie na temat pracy zdalnej przeprowadziła firma badawcza Smartscope, czyniąc to na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Nationale-Nederlanden. Wzięło w nim udział dokładnie 1378 osób, spośród których blisko połowa była obecnie zmuszona do wykonywania swojej pracy poza siedzibą zatrudniającego je przedsiębiorstwa. Dla blisko jednej czwartej z nich było to zupełnie nowe doświadczenie, z kolei 14 proc. już pracowało w ten sposób.

Najwyraźniej spora część z ankietowanych doceniła zalety płynące z pracy zdalnej. Jedna czwarta z nich stwierdziła bowiem, że chciałaby pracować w ten sposób na stałe. Podobna liczba mogłaby z kolei czynić to naprzemiennie. Zaledwie jeden na dziesięciu badanych nie jest zadowolony z możliwości wykonywania obowiązków zawodowych w swoim własnym domu.

Jednocześnie występują pewne problemy, które przeszkadzają w domowej pracy zdalnej. Oczywiście chodzi o obecność dzieci – dla blisko jednej czwartej respondentów trudne jest pogodzenie pracy z obowiązkami wychowawczymi. Część respondentów ma także trudność z dzieleniem swojego „zastępczego biura” z innymi domownikami, ale 60 proc. może odizolować się chociażby na czas rozmowy ze swoimi przełożonymi.

Blisko 84 proc. badanych potwierdziło fakt posiadania komputera pozwalającego na pracę zdalną, z kolei 60 proc. korzysta ze służbowego sprzętu. Ponadto 81 proc. ankietowanych posiada dostęp do szybkiego łącza internetowego.

Dodatkowo praca zdalna wpływa pozytywnie na efektywność. Dla połowy pracujących w ten sposób oznacza ona krótszy czas pracy, natomiast taka sama grupa może dzięki temu poświęcić więcej czasu na wypoczynek oraz rozwijanie swoich własnych zainteresowań. Dla trzech czwartych korzystanie z nowoczesnych technologii oznacza możliwość cieszenia się ze swojej rodziny. 40 proc. deklarować ma bardziej wydajną pracę w czasie izolacji domowej.

Na podstawie: pap.pl, praca.interia.pl.