Przedsiębiorcy bardzo chętnie zaczęli sięgać po najmłodszą generację Polaków. Dzięki temu mogą bowiem zaoszczędzić nie tylko na składkach odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za osoby do 26. roku życia nie trzeba także płacić ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego w razie wypadku zostają one same ze swoimi problemami.

Zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży było jednym z głównych celów rządu Mateusza Morawieckiego. W związku z tym w lipcu 2019 roku przyjęte zostały przepisy zwalniające osoby do 26. roku życia z obowiązku odprowadzania podatku od osób fizycznych (PIT). Tym samym nie trzeba ich zgłaszać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i opłacać za nich jakichkolwiek składek.

Najmłodsi uczestnicy rynku pracy z tytułu kontynuowania nauki posiadają ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki niemu dana osoba może bezpłatnie korzystać ze świadczeń medycznych. Dzieje się tak jednak tylko w przypadku pracowników, którzy są zatrudniani na umowie zlecenie. Z tego powodu większość pracujących uczniów i studentów jest zleceniobiorcami, a dzięki temu pieniądze zaoszczędzają obie strony.

Problem pojawia się jednak w razie wypadku lub choroby. Portal Money.pl zwraca uwagę na fakt, że wówczas młody człowiek w praktyce zostaje z niczym, bo na zleceniu nie przysługują mu żadne świadczenia z ZUS-u. W internecie ma więc pojawiać się wiele komentarzy zwłaszcza od osób ulegających poważnym wypadkom w czasie pracy.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że osoby wykonujące pracę na umowie zlecenie nie muszą zostać przeszkolone z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Money.pl przytacza z tego powodu statystyki Państwowej Inspekcji Pracy. Z jej raportów wynika, że blisko 80 proc. wypadków w pracy dotyczyło właśnie osób zatrudnionych na umowie zlecenie.

Uregulowania tej sytuacji nie ułatwiają obowiązujące przepisy. Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić takie osoby tylko wtedy, gdy są one objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Specjaliści twierdzą natomiast, że w przypadku zawodów najbardziej narażonych na wypadki, konieczne powinno być zawieranie zwykłych umów o pracę.

Na podstawie: money.pl.