biedaNajnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że blisko 2,8 mln Polaków żyje w ubóstwie, a najbardziej tym problemem dotknięte są rodziny wielodzietne. Choć sytuacja polskich rodzin w ubiegłym roku była lepsza niż rok wcześniej, struktura ubóstwa niemal się nie zmieniła.

Rodziny wielodzietne są najbardziej zagrożone ubóstwem, które oznacza tutaj wydatki mniejsze niż 540 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej lub 1,458 zł dla gospodarstwa czteroosobowego. Problem ten dotknął ok. 11 proc. osób wśród małżeństw z trójką dzieci oraz ok 27 proc. z czwórką lub większą liczbą nieletnich pociech. Skrajne ubóstwo wobec osób poniżej 18 roku życia dotknęło blisko 10 proc. osób.

Największa liczba gospodarstw żyjących w ubóstwie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim i wynosi blisko 15 proc. Najmniejsze ubóstwo odnotowano natomiast na Śląsku, gdzie stopień ten wyniósł blisko 4,7 proc. Niską stopą życiową najbardziej zagrożone są osoby słabo wykształcone oraz mieszkańcy wsi.

na podstawie: solidarnosc.org.pl, bankier.pl