Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw. W ten sposób przedsiębiorcy będą mogli jeszcze łatwiej zatrudniać imigrantów, a na dodatek będą oni zostawali w Polsce na dłużej. Zmiany w prawie znoszą ponadto obowiązek posiadania przez nich miejsca zamieszkania i stałego dochodu.

Nowelizacja przepisów dotyczących pobytu obcokrajowców w Polsce została przegłosowana przez parlament w listopadzie ubiegłego roku. Głowa państwa przyjęła ją bez zastrzeżeń i właśnie złożyła podpis pod liberalizacją prawa imigracyjnego. Zacznie ono obowiązywać więc 14 dni po ogłoszeniu ustawy przez prezydenta.

Zmienione prawo pozwoli przede wszystkim na wprowadzenie przyspieszonej procedury udzielania zezwoleń na pobyt czasowy i na pracę. Skrócony zostanie więc czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o wydanie wizy.

Nowe regulacje obejmują również zmiany w postępowaniach dotyczących wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Tym samym będzie on mógł uzyskać odpowiedni dokument pozwalający na jego przebywanie w Polsce nawet do 24 miesięcy.

Pozostałe przepisy odnoszą się do 60-dniowego terminu rozpatrzenia wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, 90-dniowego zbadania odwołania od decyzji odmownej, wydawania wiz krajowych repatriantom, ułatwiania składania wniosków o Kartę Polaka czy usprawnienia wymiany informacji pomiędzy organami zajmującymi się bezpieczeństwem państwa.

Za najbardziej kontrowersyjną część liberalizacji prawa imigracyjnego należy z pewnością uznać obniżenie wymagań wobec obcokrajowców. Nie będą oni musieli już mieć zapewnionego miejsca zamieszkania, ani też źródła stabilnego i jednocześnie regularnego dochodu.

Na podstawie: pulshr.pl.

Zobacz również: