Progresywni politycy i działacze w Stanach Zjednoczonych zapraszają do współpracy przeciwników monopolu tamtejszych gigantów technologicznych. Kontrowersje wśród nich wywołała jednak chęć jej podjęcia przez American Principles Project. Organizacja uważana jest bowiem za „transofobiczną” i przeciwną rozszerzaniu praw mniejszości seksualnych.

Portal Politico.com napisał, że postępowcy zachęcają konserwatystów do wsparcia ich wysiłków na rzecz rozbicia monopolu cyfrowych korporacji. Zwracają przy tym uwagę na problem cenzury w sieci internetowej, który cały czas się pogłębia. Ograniczyć ten proceder miałoby nowe prawo antymonopolowe, na rzecz którego lobbują zwłaszcza działacze Partii Demokratycznej.

Amerykańscy progresywiści mają jednak problem z jednym z potencjalnych sojuszników. Do ruchu na rzecz rozbicia monopolu gigantów technologicznych chce bowiem przyłączyć się American Principles Project. To jedna z niewielu amerykańskich konserwatywnych organizacji, które nawołują do sprzeciwu wobec dominacji firm takich jak Google, Facebook, Amazon i Apple.

Kontrowersje wśród Demokratów wzbudzają głównie poglądy APP na mniejszości seksualne. Konserwatyści sami nazywają siebie „największym obrońcą rodziny w Ameryce”, dlatego lobbują na rzecz zmiany prawa związanego z „osobami transpłciowymi”. Nie chcą tym samym dopuszczania ich do zawodów sportowych oraz do niektórych usług zdrowotnych. Prezydent APP Terry Schilling określa też „transpłciowe kobiety” mianem biologicznych mężczyzn wierzących w bycie kobietami.

Część lewicowych zwolenników prawa antymonopolowego sprzeciwia się więc współpracy z organizacją szerzącą „dyskryminację i „nienawiść”. Istnieje jednak spora grupa, która uważa, że w niektórych sprawach należy pójść na kompromis i kooperować nawet ze swoimi politycznymi przeciwnikami.

Politico.com zwraca w tym kontekście uwagę na organizację American Economic Liberties Project. Ruch antymonopolowy podejmuje współpracę z APP, bo uważa za cennego każdego sojusznika walczącego ze skonsolidowaną władzą korporacji. Bez konsolidacji wszystkich zwolenników nowych przepisów nie będzie bowiem możliwe ich przeforsowanie przez parlament Stanów Zjednoczonych.

Jon Schweppe, dyrektor ds. polityki i spraw rządowych APP, uczestniczy więc w nieformalnych spotkaniach przeciwników dominacji cyfrowych gigantów. To właśnie w ich trakcie demokratyczni i republikańscy aktywiści dyskutują nad statusem ustawodawstwa antymonopolowego w Kongresie USA.

Na podstawie: politico.com.