Już więcej niż co czwarta firma w Polsce zatrudnia imigrantów z Ukrainy. Według najnowszego „Barometru Rynku Pracy” coraz więcej przedsiębiorców jest zainteresowanych importem siły roboczej zza naszej wschodniej granicy, a dodatkowo jedna trzecia z nich jest gotowa płacić Ukraińcom więcej niż Polakom.

„Barometr Rynku Pracy” jest cyklicznym badaniem opinii wśród polskich przedsiębiorców, przygotowywanym przez agencję pracy Personnel Service, zajmującej się między innymi ściąganiem imigrantów zarobkowych do naszego kraju. Kolejny sondaż przeprowadzony przez tę firmę wskazuje na dużą chęć zatrudniania obcokrajowców przez przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Blisko 28 proc. biznesmenów deklaruje więc, że już w tej chwili zatrudnia Ukraińców. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 osób blisko 45 proc. podmiotów ma w swojej kadrze pracowników zza wschodniej granicy, w przypadku średnich firm co trzecia, natomiast w małych co czwarta. Blisko jedna czwarta badanych zadeklarowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zamierza rekrutować ukraińskich pracowników.

Co więcej, spora grupa przedsiębiorców deklaruje chęć płacenia Ukraińcom więcej niż Polakom. W „Barometrze Rynku Pracy” taką deklarację złożył co trzeci biznesmen, podczas gdy w poprzednim badaniu odsetek ten wynosił 28 proc.

Na podstawie: forsal.pl, bankier.pl.

Zobacz również: