Lawinowo wzrasta liczba obcokrajowców studiujących na polskich uczelniach. Tylko w ubiegłym roku było ich o cztery tysiące więcej niż rok wcześniej. Według wstępnych danych dotyczących rozpoczynającego się niedługo nowego roku akademickiego, teraz spośród wszystkich studentów będzie ich co najmniej 82,5 tysiąca.

„Rzeczpospolita” zauważa, że jedynie w roku akademickim 2020/21 na polskich szkołach wyższych liczba imigrantów zwiększyła się o blisko cztery tysiące. Teraz pobity zostanie kolejny rekord, bo będzie ich około 82,5 tys. Liczba ta może się jednak zwiększyć, bo na niektórych uniwersytetach wciąż trwają rekrutacje, zwłaszcza w trybie zaocznym.

Cytowana przez gazetę Ewa Sapeńko z Uniwersytetu Zielonogórskiego nie ukrywa rosnącego zainteresowania studiami w Polsce ze strony obcokrajowców. W nowym roku akademickim na jej uczelni będzie ich o blisko 20 proc. więcej niż przed rokiem.

Rosnąca liczba obcokrajowców na polskich uczelniach wzbudza w ostatnim czasie sporo kontrowersji. W lipcu okazało się, że na niektórych kierunkach w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu Ukraińcy i Białorusini stanowią aż 80 proc. nowo przyjętych studentów.

Na podstawie: rp.pl.

Zobacz również: