Rodzice uczniów jednej ze szwedzkich szkół nie puścili swoich dzieci na przedstawienie teatralne, bo dotyczyło ono tematyki związanej z LGBTQWERTY. Największe konsekwencje za wezwanie do jego bojkotu poniósł działacz szwedzkich Chrześcijańskich Demokratów, nawołujący tym samym do oporu wobec zajęć będących elementem obowiązku szkolnego.

Magnus Gustafsson, lokalny polityk Chrześcijańskich Demokratów (KD) w miejscowości Pajala na północy Szwecji, zachęcał rodziców do nieposyłania swoich dzieci na zajęcia szkolne, gdy ich częścią będzie przedstawienie teatralne. Było ono bowiem poświęcone tematyce LGBTQWERTY, a więc naruszało zasady neutralności politycznej.

Chadecki działacz w swoich internetowych wpisach nazwał zabawnym fakt, że do szwedzkich szkół wpuszczani są „współcześni wyznawcy tęczy”. Jego zdaniem symbol używany obecnie przez mniejszości seksualne nie ma nic wspólnego z jego pierwotnym znaczeniem. Gustafsson tłumaczył później, że nie wzywał do bojkotu przedstawienia, ale chciał, żeby najpierw z jego treścią zapoznali się rodzice.

Opinie wygłoszone przez działacza KD wzbudziły kontrowersje w jego własnym ugrupowaniu. Ostatecznie musiał on zrezygnować ze wszystkich pełnionych przez siebie funkcji politycznych.

Gustafsson spotkał się także z krytyką dyrektora szkoły w Korpilombolo pod Pajalą. Roger Kero zwracał uwagę na jego funkcje polityczne, a także przypomniał, iż przedstawienie było jednym z elementów realizacji obowiązkowego programu nauczania.

Ostatecznie okazało się, że dyrektor placówki wyraził zgodę na pozostanie w domu dzieci, których rodzice nie życzyli sobie indoktrynacji ze strony LGBTQWERTY. Zamiast tego uczniowie dostali zadania do wykonania w swoim miejscu zamieszkania.

Na podstawie: friatider.se, svt.se.