polska-ziemia-dla-polskich-rolnikowPo trwającej od 5 grudnia 2012 do 19 lutego 2013 r. blokadzie Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie i codziennych utrudnieniach w ruchu w tym mieście, związanym z wyprowadzeniem maszyn rolniczych – związkowcy tymczasowo zawiesili swój protest. Rolnicy bacznie obserwowali posunięcia ministerstwa dotyczące eliminacji nieprawidłowości związanych z obrotem ziemią. Uznając dotychczasową działalność w tej materii jako nieskuteczną ponownie zdecydowali się wyrażenie swojego protestu.

Rolnicy zablokowali drogę nr 3 w Pyrzycach (województwo zachodniopomorskie). W Suchaniu aktywność związkowców przybrała inną formę. Rolnicy chodzą po pasach, w efekcie czego zablokowali drogę krajową nr 10. Ze strony biorących udział w blokadach drogowych zapowiadana jest ewolucja protestu do pierwotnej postaci, czyli blokady oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej ulokowanej w Szczecinie. Dodatkowo, planowane są protesty pod siedzibami Agencji w całej Polsce.

Rolnicy domagają się wejścia w życie regulacji wydanej przez Agencję, na mocy której wsparta zostanie poprawa struktury gospodarstw rodzinnych, jak również uznania dzierżawy za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z zasobu Skarbu Państwa.

na podstawie: Nowy Obywatel