nongmoGrupa deputowanych rosyjskiej Dumy przygotowała projekt ustawy surowo ograniczającej import produktów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz całkowicie zakazującej krajowej produkcji takiej żywności. Jest to inicjatywa Jewgienija Fiodorowa z partii Jedna Rosja oraz grupy parlamentarnej „Rosyjska Suwerenność” skupiająca posłów różnych partii i frakcji parlamentarnych.

Politycy chcą zmienić dotychczasowe prawo dotyczące jakości i bezpieczeństwa żywności. W tej chwili nie obowiązują w Rosji żadne ograniczenia dotyczące obrotu lub produkcji środków spożywczych zawierających GMO. Jednak gdy odsetek składników modyfikowanych w danym produkcie przekracza 0,9 procenta, producent zobowiązany jest do oznakowania produktu informacją dla konsumenta.

Fiodorow i jego zwolennicy chcą aby całkowicie zakazano produkcji i sprzedaży produktów spożywczych zawierających GMO, zarówno tych dla ludzi jak i dla zwierząt. Jak mówi Fiodorowe, ograniczenia takie sa potrzebne ponieważ korporacje zajmujące się handlem modyfikowanymi produktami mogłyby próbować ominąć ograniczenia dotyczące importu poprzez uruchomienie produkcji na terenie Rosji.

Szef rosyjskiej Unii Rolników Organicznych Jakow Ljubowiedski powiedział, że ustawa ta mogłaby pokazać, że Duma potrafi zadbać o niezależność i interesy ludności własnego kraju. Dodał także, że GMO to eksperyment na ludzkości, a obecne rolnictwo i przemysł może produkować żywność bez używania organizmów modyfikowanych.

Przeciwnego zdania odnośnie propozycji ustawy jest szef Unii Producentów Nasion Arkady Zlochewski. Twierdzi on, że zakaz produkcji GMO w Rosji będzie szkodliwy dla rosyjskich rolników ponieważ pozbawieni zostaną oni nowoczesnych środków technologicznych i nie będa mogli konkurować z firmami eksportującymi takie towary do Rosji. Straszy on także rozprzestrzenieniem się nielegalnych, niebezpiecznych upraw roślin modyfikowanych. Jako argument podaje także, to, że 70 procent modyfikowanych genetycznie organizmów używanych jest w farmakologii, 20 procent w przemyśle a jedynie 10 procent w rolnictwie.

Ustawa zostanie przedłożona w izbie niższej rosyjskiego parlamentu w ciągu dwóch tygodni. Jej autorzy twierdzą, że ma bardzo duże szansę na zatwierdzenie.

Na podstawie: RT