malemowcyPołudniowoafrykańska partia Bojowników Wolności Gospodarczej (EFF) pod przewodnictwem Juliusa Malemy, byłego lidera młodzieżówki Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), ogłosiła listę swoich celów w roku 2015. Mająca niemałe poparcie wśród biedoty RPA partia o komunistycznych zapatrywaniach jest także organizacją radykalnie antybiałą, dążacą do wywłaszczenia białych właścicieli ziemskich i oddaniu ich przejętego majątku czarnym.

Oto niektóre z planów partii na 2015 rok:

– utworzenie oddziałów partii we wszystkich gminach i regionach kraju;

– wstawienie swoich działaczy do wszystkich Rad Studenckich wszystkich południowoafrykańskich uczelni. W tym miejscu należy przypomnieć, że działacze młodzieżówki ANC, której przewodził Malema gorąco popierali program tzw. pozytywnej dyskryminacji polegającej na ograniczaniu dostępu do uczelni białym studentom;

– utworzenie młodzieżówki oraz sekcji kobiecych;

– uruchomienie radykalnej kampanii (nie wykluczającej działań bojówkarskich) redystrybucji ziemi, zajmowania nieuprawianych farm i pustostanów w celu przejęcia kontroli nad nimi przez nieposiadających ziemi czarnych;

– wzmocnienie współpracy członków partii z podobnymi partiami za granicą, szczególnie na kontynencie afrykańskim;

Młodzieżówka ANC dowodzona przez Malemę miała bardzo bliskie kontakty z partią Zanu PF z Zimbabwe, z której wywodzi się prezydent tego kraju, Robert Mugabe. Zanu PF znana jest z zachwalanego przez ANC i EFF programu redystrybucji ziemi, polegającego na odbieraniu ziemi białym. Reforma rolna w Zimbabwe przyniosła efekt w postaci załamania się sektora rolniczego w tym kraju. Wielu białym odebrano ich farmy i przekazano niewykwalifikowanym czarnym, którzy doprowadzili do ich bankructwa.

Julius Malema był wielokrotnie oskarżany o podburzanie do nienawiści przeciwko białym, promowanie wywłaszczania. Wiele afrykanerskich organizacji takiej działalności przypisuje częściową odpowiedzialność za ataki na farmy przeprowadzane od lat przez czarnych bandytów. Malema znany był m.in. z publicznego śpiewania pieśni „Zastrzelić Burów, zastrzelić farmerów”. Jego zwolennicy podczas demonstracji nosili transparenty z groźbami wymierzonymi w białych mieszkańców RPA.

na podstawie: South African Times Live