uk-wydatki-na-imigrantowWydatki, które generują imigranci to nie tylko koszty pomocy społecznej, dotacje budżetowe, zasiłki i lokale socjalne. Przekonała się o tym Wielka Brytania, która w ciągu ostatnich trzech lat wydała 15 milionów funtów na odszkodowania dla nielegalnych przybyszów.

Odszkodowania są wynikiem nieudolności urzędników, przez ich błędy popełniane w pracy wielu nielegalnych imigrantów trafiło do więzień i aresztów w sposób niezgodny z brytyjskim prawem, w związku z czym żądają oni rekompensat finansowych. Przetrzymywanie przybyszów, którzy złamali przepisy imigracyjne UK w aresztach lub więzieniach jest powszechną praktyką mającą na celu zapobiec ucieczkom takich osób. Następstwem zatrzymania jest często deportacja do kraju pochodzenia. W rezultacie odszkodowania często trafiają do osób, które już nie przebywają na terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Koszty ponoszone przez UK z tytułu odszkodowań idą w miliony funtów. Tylko w bieżącym roku wypłacono nielegalnym imigrantom 4,8 milionów, w 2013-tym było to 5 milionów a rok wcześniej 4,5 miliona funtów.

Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Służb Zagranicznych poinformował, że przypadki zatrzymania imigrantów w odosobnieniu są rozwiązaniem ostatecznym. „Takie środki stosujemy jedynie wtedy, kiedy dana osoba nie chce dobrowolnie opuścić kraju, albo kiedy istnieje ryzyko, że nie będzie przestrzegać zasad zwolnienia warunkowego” – wyjaśnił.

na podstawie: polishexpress.co.uk