Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystosował specjalny list do premiera Mateusza Morawieckiego, odnosząc się w nim do polityki rządu wobec uchodźców z Ukrainy. Ostrzega w nim przed różnicowaniem przedsiębiorców i pracowników ze względu na narodowość, bo taka polityka już prowadzi do pojawiania się konfliktów i nieporozumień.

Abramowicz w swoim liście zwraca uwagę na pomoc, jaką Polacy wraz z polskim państwem udzielili Ukraińcom uciekającym przed wojną w swoim kraju. Problem w tym, że niektóre rozwiązania nie zostały dobrze przemyślane. Z tego powodu część uchodźców podejmuje na przykład pracę na własny rachunek, nie rejestrując jednak swojej działalności.

W ten sposób tworzy się konkurencja dla przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku zgodnie z obowiązującym prawem. Zdaniem rzecznika MSP, zwłaszcza w małych miejscowościach zaczyna dochodzić na tym tle do konfliktów i nieporozumień. Nieopodatkowana i nieoskładkowana działalność pozwala bowiem Ukraińcom na dumping cenowy.

Odniósł się on również krytycznie do przegłosowanej przez Senat propozycji zwolnienia dochodów obywateli Ukrainy i Białorusi z niektórych podatków. Także podobne próby zróżnicowania Polaków i obcokrajowców mogą według Abramowicza „stać się ogniskiem niechęci wobec naszych gości i konfliktów narodowościowych”.

Rzecznik MSP uważa, że rządzący powinni iść inną drogą niż uprzywilejowanie ukraińskich uchodźców. Opowiedział się więc w swoim liście za wprowadzeniem ułatwień dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą w ramach mikroprzedsiębiorstw. Firmy korzystające z odpowiednich rozwiązań nie mogłyby jednak korzystać z pomocy socjalnej dla Ukraińców.

Na podstawie: rzecznikmsp.gov.pl.